Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ οργανώνει για εσένα τα πιο εξελιγμένα Προγράμματα Κατάρτισης.Προγράμματα Κατάρτισης.|Εκπαιδευτικά Πακέτα.|Συνέδρια.|Εκθέσεις.| Σεμινάρια

Το πρώτο ΚΕΚ στο νομό Μαγνησίας που θέτει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του κοινωνικού ανθρώπινου δυναμικού μέσα από δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού & νέας επιχειρηματικότητας, σε όλα τα στάδια τους.

Υποδομές & Εξοπλισμός

Το ΚΕΚ διαθέτει πιστοποιημένες αίθουσες κατάρτισης με σύγχρονο εποπτικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικός υπολογιστής εκπαιδευτή διασυνδεδεμένος με δίκτυο – ΙΝΤΕΡΝΕΤ, video – projector, διαφανοσκόπειο , Tηλεόραση – Video κλπ.)

Ξεκινώντας μια δική σου επιχείρηση

Δεν δημιουργούμε επιχειρηματικά προγράμματα, δημιουργούμε επιχειρήσεις. Διπλά σας σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας .

Σύστημα τηλεκατάρτισης e-learn ΚΕΠΕΘ

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ τηρώντας τις υποσχέσεις του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, παρέχει την υπηρεσία απομακρυσμένης εκπαίδευσης.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Πιστοποιήσεις - Βραβεία

Το ΚΕΚ

Σκοπός - Στόχοι

Βασικός σκοπός του ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ είναι η συμβολή μέσα από τις δραστηριότητες του (κατάρτιση, μελέτες, έρευνες) στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Οι στόχοι στην πραγμάτωση του σκοπού είναι:

• Η συνεχής βελτίωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από δράσεις κατάρτισης.
• Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε ανέργους και η διασύνδεσή τους με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
• Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής σε εργαζομένους, αυταπασχολούμενους και επιχειρηματίες, καθώς και η παρακολούθηση και υποβοήθηση της εξελικτικής των πορείας.
• Η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία καινοτομικών και βιώσιμων ΜΜΕ
• Η συμβολή στην δημιουργία θεσμών και η αφομοίωση νέων αντιλήψεων σε μια πολιτεία ίσων ευκαιρειών.

Ταυτότητα του ΚΕΚ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ είναι Πιστοποιημένο Θεματικό ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας . Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πρώην Ε.Κε.Πις) με Ειδικό Κωδικό Αριθμό: 12101240 Το ΚΕΚ διαθέτει μία Πιστοποιημένη Δομή και είναι πιστοποιημένο στα παρακάτω Θεματικά πεδία:

• Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
• Επαγγέλματα Υγείας & Πρόνοιας
• Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
• Επαγγέλματα Οικονομίας & Διοίκησης
• Επαγγέλματα Πληροφορικής
• Επαγγέλματα Τουριστικά & Παροχής Υπηρεσιών
• Αγροτικά Επαγγέλματα
• Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών

Ανθρώπινο δυναμικό

Τo ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ στελεχώνεται από Απόφοιτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Μηχανικούς, Οικονομολόγους, και απόφοιτους Θετικών Σχολών και Θεωρητικών σχολών. Πολλοι απ αυτούς είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Πέραν των μονίμων συνεργατών το ΚΕΚ διαθέτει ένα δίκτυο συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υψηλών απαιτήσεων τεχνογνωσίας.

Το προσωπικό πέραν των υπαρχουσών γνώσεων εκπαιδεύεται συνεχώς στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης τόσο με την διαδικασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων (δια ζώσης η εξ αποστάσεως) όσον και με την διαδικασία του on the job training.

Διευθυντής και Διευθυντής Κατάρτισης του ΚΕΚ είναι ο Γιώργος Σπαθής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός απόφοιτος του ΕΜΠ.