Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ οργανώνει για εσένα τα πιο εξελιγμένα Προγράμματα Κατάρτισης.Προγράμματα Κατάρτισης.|Εκπαιδευτικά Πακέτα.|Συνέδρια.|Εκθέσεις.| Σεμινάρια

Το πρώτο ΚΕΚ στο νομό Μαγνησίας που θέτει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του κοινωνικού ανθρώπινου δυναμικού μέσα από δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού & νέας επιχειρηματικότητας, σε όλα τα στάδια τους.

Υποδομές & Εξοπλισμός

Το ΚΕΚ διαθέτει πιστοποιημένες αίθουσες κατάρτισης με σύγχρονο εποπτικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικός υπολογιστής εκπαιδευτή διασυνδεδεμένος με δίκτυο – ΙΝΤΕΡΝΕΤ, video – projector, διαφανοσκόπειο , Tηλεόραση – Video κλπ.)

Ξεκινώντας μια δική σου επιχείρηση

Δεν δημιουργούμε επιχειρηματικά προγράμματα, δημιουργούμε επιχειρήσεις. Διπλά σας σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας .

Σύστημα τηλεκατάρτισης e-learn ΚΕΠΕΘ

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ τηρώντας τις υποσχέσεις του για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του, παρέχει την υπηρεσία απομακρυσμένης εκπαίδευσης.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

shadow

Πιστοποιήσεις - Βραβεία

eqa-logo
ekepis-logo

Το ΚΕΚ

Σκοπός - Στόχοι

Βασικός σκοπός του ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ είναι η συμβολή μέσα από τις δραστηριότητες του (κατάρτιση, μελέτες, έρευνες) στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Οι στόχοι στην πραγμάτωση του σκοπού είναι:

• Η συνεχής βελτίωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από δράσεις κατάρτισης.
• Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε ανέργους και η διασύνδεσή τους με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
• Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλευτικής σε εργαζομένους, αυταπασχολούμενους και επιχειρηματίες, καθώς και η παρακολούθηση και υποβοήθηση της εξελικτικής των πορείας.
• Η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος της αυτοαπασχόλησης και η δημιουργία καινοτομικών και βιώσιμων ΜΜΕ
• Η συμβολή στην δημιουργία θεσμών και η αφομοίωση νέων αντιλήψεων σε μια πολιτεία ίσων ευκαιρειών.