fbpx

Νέα προγράμματα Voucher με μισθό έως 1.000€

Νέα προγράμματα Voucher με μισθό έως 1.000€

Νέα προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων για 80.000 ανέργους ξεκινάει το επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες με επιταγή κατάρτισης ύψους από 250 ως 1.000 ευρώ.

 

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες. Το κόστος ανά ώρα κατάρτισης για τους καταρτιζόμενους ορίζεται σε 5€.

Ειδικότερα θα παρέχεται στους ανέργους υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης – οι οποίες θα οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης – και θα απευθύνονται σε ωφελούμενους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας άνω των 18 ετών. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνουν:

  1. Προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης των ανέργων – ωφελουμένων διάρκειας 50 – 200 ωρών που οδηγούν σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων.
    II. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευση και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Η καταληκτική ώρα της δια ζώσης εκπαίδευσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 22:00. Δεν επιτρέπεται δια ζώσης εκπαίδευση και σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις Κυριακές, καθώς και τις επίσημες αργίες. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας έως 200 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών.

Οι πάροχοι κατάρτισης θα συγκροτήσουν χωριστά τμήματα κατάρτισης για κάθε Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε τμήμα κατάρτισης κατά την έναρξη αυτού πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 άτομα και να μην υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Κατά τη συμπλήρωση ενός τμήματος κατάρτισης δύναται να συμμετέχουν εκτός από τους ωφελούμενους του παρόντος έργου και άλλοι καταρτιζόμενοι του παρόχου κατάρτισης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 25 άτομα.

Επιταγές
Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής Επιταγών Κατάρτισης (Vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Οι ωφελούμενοι του έργου, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει ο ΟΑΕΔ για συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης. Μέσω της επιταγής κατάρτισης ο πάροχος κατάρτισης θα λάβει την αμοιβή του για το πρόγραμμα κατάρτισης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το έργο, αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή του, θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους όρους των προσκλήσεων που θα εκδίδονται για κάθε επιμέρους δράση, μέσα από την ειδική ιστοσελίδα http://www. voucher.gov.gr.

 

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκάστοτε Δράση του παρόντος έργου και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο ΟΑΕΔ έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκ-παίδευσης.
Η εκάστοτε πρόσκληση που θα δημοσιεύει ο ΟΑΕΔ θα καθορίζει τις επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κ.λπ.) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. κατά τη φάση υποβολής της αίτησης. Σημειώνεται ότι, η ανεργία θα ελέγχεται αυτόματα, με τη διασταύρωση των στοιχείων που τηρούνται στα Μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων στο έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων θα καθορίζονται αναλυτικά στην εκάστοτε πρόσκληση. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσας απόφασης συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και τους Φορείς Κατάρτισης και Πιστοποίησης που συμμετέχουν στο έργο, για την περαιτέρω επεξεργασία, των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος έργου, καθώς και για την εξαγωγή τους σε μορφή μικροδεδομένων (microdata).
Μετά την υποβολή της αίτησης η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με την εκάστοτε πρόσκληση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, στην οποία δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, για το περιεχόμενο του προγράμματος, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτηθούν, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και τον πάροχο κατάρτισης.

Υποχρεώσεις
Ο ωφελούμενος υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης αποκλειστικά εάν:

– Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.

– Έχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλο-ποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.

– Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.
Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση (η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη), δεν καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων. Ο Πάροχος ενημερώνει σχετικά τον ΟΑΕΔ.