fbpx

Νέο Voucher ανέργων ηλικίας από 30 έως 49 ετών. Αναμένεται τον Ιανουάριο του 2019.

Νέο Voucher ανέργων ηλικίας από 30 έως 49 ετών. Αναμένεται τον Ιανουάριο του 2019.

Το νέο Voucher για 10.000 ανέργους αφορά τη συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην Απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 3 φάσεις ( προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή / και μετά τη λήξη της).
  2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι έως διακοσίων (120-200) ωρών ανάλογα με την υπό κατάρτιση ειδικότητα.
  3. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  4. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας τετρακοσίων έως τετρακοσίων ογδόντα (400-480) ωρών.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, ήτοι θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 600 ώρες. Τα αντικείμενα κατάρτισης που θα προταθούν δεν θα υπερβαίνουν τα 20. Η προτεινόμενη δράση υλοποιείται στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Τις υπηρεσίες κατάρτισης και συμβουλευτικής θα παρέχουν τα Κέντρα Δια βίου Μάθησης επιπέδου 1 ή 2 που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων της δράσης. Επίσης, οι πάροχοι κατάρτισης θα πραγματοποιήσουν τη σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης και θα μεριμνήσουν για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης από αρμόδιους φορείς πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες και κλάδους:

 • Ελασματουργικές εργασίες
  • Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Χειρισμού εργαλειομηχανών
  • Αισθητικοί
  • Μακιγιέρ
  • Τεχνίτες νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ κ.α.)

Στόχος του προγράμματος είναι η Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων και την πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.