Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ΕΦΕΤ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦΕΤ

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ». Τα εν λόγω σεμινάρια είναι διάρκειας 10 ωρών και ολοκληρώνονται εντός δύο ημερών. Κόστος εκπαίδευσης 50 € για κάθε συμμετοχή.

Με την εγγραφή σας, παρέχεται προσωρινή βεβαίωση συμμετοχής η οποία σας καλύπτει μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης του σεμιναρίου.

 

Έναρξη επόμενου τμήματος μέσα στο Νοέμβριο. Δηλώστε συμμετοχή έως 30/10/2017