fbpx

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει τις βασικές και κάποιες πιο εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Ο ωφελούμενος θα γνωρίσει τα είδη των αποβλήτων, είτε αυτά είναι ακίνδυνα είτε επικίνδυνα, καθώς και στον τρόπο ασφαλούς διαχείρισης των, μέσω Εθνικών αλλά και Ευρωπαϊκών πλαισίων συμμόρφωσης . Από τη στιγμή που τα πλαίσια αυτά είναι τόσο σημαντικά, γίνεται μια εκτενής αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο τόσο για τη διαχείριση υλικών αβλαβών όσο και για υλικών που εκπέμπουν ακτινοβολία και ραδιενέργεια. Αυτά πάντα με αναφορά στους αντίστοιχους κανονισμούς και οδηγίες που ισχύουν. Τέλος το πρόγραμμα κατάρτισης ολοκληρώνεται με ανάλυση των διαφόρων σταδίων κατά τη διαχείριση ενός έργου αυτού του χαρακτήρα με έμφαση στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του.

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο ωφελούμενος να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα θα αποκομίσει βασικές επαγγελματικές γνώσεις που θα αφορούν το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τη διαχείρισή τους . Επίσης, θα έρθει σε επαφή με ειδικά θέματα συμμόρφωσης και διασφάλισής της και θα κατανοήσει πως λειτουργεί η Κυκλική Οικονομία.Στη συνέχεια ο ωφελούμενος θα αντιληφθεί πως σχεδιάζεται η διαχείριση αποβλήτων. Για την καλύτερη κατανόηση, του συγκεκριμένου θέματος , είναι απαραίτητη η αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων ενώ πολύ χρήσιμη είναι και η ανάλυση της Εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και «άλλων» προϊόντων όπως και των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων σε επίπεδα Δήμων.Προχωρώντας θα γίνει μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση γνώσεων μέσω της ανάλυσης του τρόπου διάθεσης ακίνδυνων αποβλήτων. Εδώ θα περιγραφούψουμε τις κατηγορίες και τις πηγές ακίνδυνων αποβλήτων, θα εξετάσουμε πως διαχειρίζονται τα αστικά στερεά αποβλήτων και ποιοι είναι οι φορείς διαχείρισης αυτών, θα μιλήσουμε με το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων και τις τεχνολογίες διαχείρισής τους ενώ θα κλείσουμε με τον τρόπο διαχείρισης μιας μεγάλης γκάμας υλικών.Ο ωφελούμενος στη συνέχεια θα αποκτήσει γνώσεις και για τη διάθεση επικινδύνων αποβλήτων . Αρχικά θα μάθει τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων αποβλήτων όπως και τον τρόπο που τα διαχειριζόμαστε σε Εθνικό επίπεδο. Μετά θα γνωρίσει τις μεθόδους και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση τους αναλύοντας ενδελεχώς τις διαδικασίες παραλαβής, μεταφοράς, και αποθήκευσης τους.Για να πραγματοποιηθούν ωστόσο τα παραπάνω, ο ωφελούμενος οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς και τις πιο σημαντικές νομοθεσίες περί προστασίας από ακτινοβολία και ραδιενεργά απόβλητα. Ενώ φτάνοντας στο τέλος του προγράμματος θα αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε ένα έργο αυτού του είδους, αναλύοντας τα επιμέρους τμήματά του όπως: τα χαρακτηριστικά του, τη δομική ανάλυσή του, τη διαχείριση διαφόρων παραγόντων που θα προκύψουν κατά την πραγματοποίηση του, τον προγραμματισμό του κ.α.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο ωφελούμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει βασικές αλλά και πιο εξειδικευμένες έννοιες που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Θα μπορεί αρχικά να ξεχωρίσει τα ακίνδυνα από τα επικίνδυνα απόβλητα. Έπειτα , να αναγνωρίζει τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς που απαιτούνται για τον χειρισμό τους όπως και να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο από απόβλητα που εκπέμπουν ακτινοβολία και ραδιενέργεια. Τέλος, αφού έχει κατανοήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τις προηγούμενες ενότητες, θα μπορεί να κατανοεί τις αρχές ολοκλήρωσης και εφαρμογής ενός έργου διαχείρισης αποβλήτων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε στρατηγικά σημεία για την ολοκλήρωση του έργου.

Ενότητες

Ενότητα 1 - Διασφάλιση της συμμόρφωσης με νομοθετικούς κανονισμούς περί αποβλήτων

Σκοπός στόχοι θεματικής ενότητας

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να έρθει ο ωφελούμενος σε μια πρώτη επαφή με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί τόσο το Ελληνικό όσο και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στη συνέχεια θα αναφερθούν και τα ειδικά θέματα, που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, και αφορούν τόσο την αναγνώριση ανάγκης συμμόρφωσης με αυτό το πλαίσιο όσο και διασφάλιση τους. Η ενότητα θα τελειώσει με αναφορές στην Κυκλική Οικονομία που τόσο άμεσα σχετίζεται με τη διαχείριση αποβλήτων.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 12

Ενότητα 2 - Διενέργεια σχεδιασμού

Σκοπός στόχοι θεματικής ενότητας

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να αφομοιώσει καλύτερα ο ωφελούμενος το θεσμικό πλαίσιο της προηγούμενης ενότητας μέσω της πιο συγκεκριμένης αναφοράς σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα θα μελετήσει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ). Κλείνοντας, η συγκεκριμένη ενότητα, θα γνωρίζει και τον τρόπο εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και «άλλων» προϊόντων.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 12

Ενότητα 3 - Διάθεση ακίνδυνων αποβλήτων

Σκοπός στόχοι θεματικής ενότητας

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος/η τις κατηγορίες και τις πηγές των ακίνδυνων αποβλήτων καθώς και τον τρόπο που διαχειρίζονται τα αστικά στερεά απόβλητα. Επίσης. θα γίνει αναφορά για τους εξειδικευμένους φορείς που αναλαμβάνουν αυτή τη διαχείριση. Σημαντικό είναι να αναλυθεί το ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων και τι περιλαμβάνει, ενώ στο τέλος θα γίνει μια εκτενής αναφορά στον τρόπο διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καθώς και των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 18

Ενότητα 4 - Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων

Σκοπός στόχοι θεματικής ενότητας

Σκοπός της συγκεκριμένης ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τη σημαντικότητα της διαχείρισης και διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων. Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα αναφερθούν οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των επικινδύνων αποβλήτων και ποιος είναι ο τρόπος διαχείρισής τους σύμφωνα με το Εθνικό Σχεδιασμό για αυτού του τύπου απόβλητα. Για την καλύτερη κατανόηση θα αναφερθούν όλες εκείνες οι τεχνολογικές μέθοδοι που διαχειρίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα μέσω της ανάλυσης των διαδικασιών παραλαβής, μεταφοράς και αποθήκευσής τους.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 12

Ενότητα 5 - Διασφάλιση συμμόρφωσης με κανονισμούς περί προστασίας από ακτινοβολία

Σκοπός στόχοι θεματικής ενότητας

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αντιληφθεί ο ωφελούμενος τη σοβαρότητα της ακτινοβολίας όσο αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Αυτό θα γίνει γνωρίζοντας γενικά τι ισχύει με την ακτινοβολία και τα είδη της καθώς και τους κανονισμούς που υπάρχουν για να εξασφαλιστεί η προστασία από αυτήν. Στη συνέχεια θα μελετήσει τους αντίστοιχους νόμους που αφορούν το θέμα ενώ, τέλος, θα κατανοήσει το Εθνικό πλαίσιο που αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 6

Ενότητα 6 - Διαχείριση έργου

Σκοπός στόχοι θεματικής ενότητας

Ο σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι ωφελούμενοι την έννοια και τα χαρακτηριστικά των έργων. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τα βασικά μοντέλα και τις φάσεις των κύκλων ζωής έργου, τα βήματα διαχείρισης έργου και τα κριτήρια και τους παράγοντες επιτυχίας ενός έργου.

Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20