Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – ΕΦΕΤ

efet

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΦΕΤ

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ». Τα εν λόγω σεμινάρια είναι διάρκειας 10 ωρών και ολοκληρώνονται εντός δύο ημερών. Κόστος εκπαίδευσης 50 € για κάθε συμμετοχή.

Με την εγγραφή σας, παρέχεται προσωρινή βεβαίωση συμμετοχής η οποία σας καλύπτει μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης του σεμιναρίου.

 

Έναρξη νέων τμημάτων κάθε μήνα. Δηλώστε συμμετοχή!

Πληροφορίες

Διάφορα Προγράμματα