fbpx

Πρόγραμμα στήριξης για 6 επιστημονικούς κλάδους

Πρόγραμμα στήριξης για 6 επιστημονικούς κλάδους Ελευθέρων επαγγελματιών πληττομενων από τον COVID-19

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα στήριξης επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών – Επιδότηση 600€ με τίτλο «ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττομενους από τον covid – 19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζόμενων από το υπουργείο οικονομικών”

Επιλέξιμοι Επιστημονικοί κλάδοι Ελευθέρων Επαγγελματιών:

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 • Οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 • Ιατροί όλων των ειδικοτήτων
 • Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Λίστα επιλέξιμων ΚΑΔ – Δείτε τη Λίστα

Διάρκεια Προγράμματος και Θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες και υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης στις Θεματικές ενότητες:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO).
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί.
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία.
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης περιόδου.
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη.
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS).
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία.
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον.
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας.
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SocialMediaMarketing) με σύγχρονα εργαλεία και Mobile εφαρμογές.

Αναλυτικά η λίστα με την περιγραφή των θεματικών ενοτήτων.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων θα είναι ύψους 600€ και θα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης.
 • Το επίδομα καταβάλλεται σε 2 δόσεις.

Πιστοποίηση

Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Αίτηση συμμετοχής – Διαδικασία υποβολής

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α – Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.

Ο Ενδιαφερόμενος πρέπει :

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής»(Η αίτηση συμμετοχής είναι η τελευταία στη λίστα και φαίνεται στην εικόνα κάνοντας κλίκ ΕΔΩ). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
 3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων (Αντικείμενα Κατάρτισης)
 5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 6. Να αποστέλλει στον πάροχο Κατάρτισης «ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ» και συγκεκριμένα στο info@kepeth.gr  το προτυποποιημένο e-mail, (Κατεβάστε το κείμενο του email ΕΔΩ) επισυνάπτοντας την παραπάνω αίτηση στο οποίο θα δηλώνει τον ΚΑΥΑΣ του στη Δράση προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιταγή Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου.

Οδηγίες προς Ενδιαφερόμενο : Δημιουργία νέου email προς info@kepeth.gr/ επισύναψη αίτησης του/ Στο θέμα του email γράφει το ονοματεπώνυμο του ή τον ΚΑΥΑΣ και  κάνει αντιγραφή το κείμενο από το αρχείο προτυποποιημένο email και επικόλληση. Το e-mail θα έχει τη μορφή όπως φαίνεται στην Εικόνα κάνοντας κλικ ΕΔΏ

 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β – Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Nα εξουσιοδοτήσει, ο ενδιαφερόμενος τον πάροχο κατάρτισης “ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ“, προκειμένου :

α) Να υποβάλλει για λογαριασμό του την ΑΙΤΗΣΗ στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο πάροχος διαθέτει.

β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

Για να υποβάλλετε την συμμετοχή σας, παρακαλούμε κατεβάστε, συμπληρώστε και αποστείλετε  τα παρακάτω δικαιολογητικά στο info@kepeth.gr ή επισυνάψτε τα στη φόρμα υποβολής αίτησης .

 1. Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ) – Κατεβάστε την εξουσιοδότηση2 τρόποι συμπλήρωσης
  1. Συμπληρώνετε την αίτηση, την εκτυπώνετε και την υπογράφετε. Ακολούθως την σκανάρετε και μας την επισυνάπτετε στο e-mail μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  2. Συμπληρώνετε την φόρμα για αίτημα Εξουσιοδότησης με ηλεκτρονική υπογραφή και την υπογράφετε ψηφιακά.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.
 3. Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου)
 4. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Επικοινώνησε με το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ για περισσότερες πληροφορίες:

Τηλέφωνο : 24210-30535 (Το κέντρο μας λειτουργεί από τις 08.00 έως 21.00)
Ε-mail : info@kepeth.gr
Με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook

Πληροφορίες

 • Ωφελούμενοι : Επιστήμονες - Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Επιδότηση : 600€
 • Αιτήσεις : Έως 22.04 για ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ Α
 • Αιτήσεις : Έως 25.04 για ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ Β
 • Δωρεάν Κατάρτιση και Πιστοποίηση

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα

Αιτήσεις Διαδικασία Α

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως την Τετάρτη 22 Απριλίου και ώρα 23:59.

Ο Ενδιαφερόμενος πρέπει :

 1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής»(Η αίτηση συμμετοχής είναι η τελευταία στη λίστα και φαίνεται στην εικόνα κάνοντας κλίκ ΕΔΩ). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
 3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων (Αντικείμενα Κατάρτισης)
 5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
 6. Να αποστέλλει στον πάροχο Κατάρτισης «ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ» και συγκεκριμένα στο info@kepeth.gr  το προτυποποιημένο e-mail, (Κατεβάστε το κείμενο του email ΕΔΩ) επισυνάπτοντας την παραπάνω αίτηση στο οποίο θα δηλώνει τον ΚΑΥΑΣ του στη Δράση προκειμένου να ενεργοποιηθεί η επιταγή Κατάρτισης σύμφωνα με τα οριζόμενα της εγκυκλίου.

Οδηγίες προς Ενδιαφερόμενο : Δημιουργία νέου email προς info@kepeth.gr/ επισύναψη αίτησης του/ Στο θέμα του email γράφει το ονοματεπώνυμο του ή τον ΚΑΥΑΣ και  κάνει αντιγραφή το κείμενο από το αρχείο προτυποποιημένο email και επικόλληση. Το e-mail θα έχει τη μορφή όπως φαίνεται στην Εικόνα κάνοντας κλικ ΕΔΏ

Αιτήσεις Διαδικασία Β

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως την Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Ο ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί τον πάροχο κατάρτισης “ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ“, προκειμένου :

α) Να υποβάλλει για λογαριασμό του την ΑΙΤΗΣΗ στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο πάροχος διαθέτει.

β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

Για να υποβάλλετε την συμμετοχή σας, παρακαλούμε κατεβάστε, συμπληρώστε και αποστείλετε  τα παρακάτω δικαιολογητικά στο info@kepeth.gr ή επισυνάψτε τα στη φόρμα υποβολής αίτησης .

 1. Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ) – Κατεβάστε την εξουσιοδότηση – 2 τρόποι συμπλήρωσης
  1. Συμπληρώνετε την αίτηση, την εκτυπώνετε και την υπογράφετε. Ακολούθως την σκανάρετε και μας την επισυνάπτετε στο e-mail μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
  2. Συμπληρώνετε την φόρμα για αίτημα Εξουσιοδότησης με ηλεκτρονική υπογραφή και την υπογράφετε ψηφιακά.
 2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου.
 3. Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου)
 4. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

Η περίοδος αιτήσεων έχει τελειώσει.

shadow