fbpx

Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών

Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών

  • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
  • Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (εκ των 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Αρχικά, θα επιλεγούν έως 5.000 άνεργοι συνολικά, από όσους πληρούν τα κριτήρια του Σταδίου 2, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης. Στη συνέχεια από τους (έως) 5.000 ανέργους, θα προκριθούν έως 3.000 άνεργοι, για καθοδήγηση (coaching), σύμφωνα με τα κριτήρια του Σταδίου 5 της παρούσας Πρόσκλησης.

Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου 6 της Πρόσκλησης, δηλαδή της παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching), θα προκηρυχθεί Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων θα έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων της παρούσας Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, με Δημόσια Πρόσκληση οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό τους σχέδιο στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος. Το ποσό της ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή 17.000 ευρώ και 18 μήνες.

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στην Πράξη.

Περίοδος υποβολής

από 27/1/2020 έως 28/2/2020 (έως 23:59)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9η πρωινή έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Όροι και προϋποθέσεις

Βασικά κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής είναι, οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητα μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης της καθοδήγησης) και να είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
  2. Να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
  3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με το Στάδιο 7.
  4. Ηλικία: νέοι 18- 29 ετών, οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας Πρόσκλησης θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατά την έναρξη της δράσης της καθοδήγησης (coaching – βλ. Στάδιο 6) να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Τα ανωτέρω (1, 2, 3, 4) θα αντλούνται από τα Μητρώα Ανέργων του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.
  5. Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ και για τους πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για τις απαιτήσεις του προγράμματος (π.χ. συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, συνεδρίες καθοδήγησης, συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Αθήνα, τηλ. 210 3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 331540, τουλάχιστον επιπέδου Β.1. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θα επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο PDF) στην ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ανέργου.
  6. Να έχουν (κατά δήλωσή τους) την ικανότητα χρήσης Η/Υ και τη δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Το ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής των έως 5.000 ανέργων που πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Στάδια 1 και 2, βασίζεται στην χρονική σειρά υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Τι χρηματοδοτείται

  • Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω 5ήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας.
  • Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων σε έως 3.000 (από τους 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει 6 συνεδρίες (1 δια ζώσης, 5 εξ αποστάσεως).

Προϋπολογισμός

€ 43.400.000

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Επικοινώνησε με το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ για περισσότερες πληροφορίες

Βασσάνη 9, 38333, 2ος Όροφος, Βόλος

Τηλ. Επικοινωνίας : 24210-30535

Πληροφορίες