fbpx

Σεμινάριο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Ωφελούμενοι: Λογιστές, Φοροτεχνικοί, Στελέχη Λογιστηρίων Επιχειρήσεων
 • Επιδότηση :Μέσω προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
 • Πρόγραμμα κατάρτισης :2ήμερο πρόγραμμα 10 ωρών
shadow

Σεμινάριο στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α’ (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων που αφορούν την τήρηση των βιβλίων και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015 και επομένων περιόδων, ειδικά για τις πολύ μικρές και τις μικρές οντότητες, εντός και εκτός της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.
Πλήρης ερμηνεία και πρακτική εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και των μοντέλων που αντικατέστησαν το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε μέχρι την 31.12.2014.

Τι αλλάζει στην καθημερινότητα των λογιστών – φοροτεχνικών και των στελεχών των λογιστικών γραφείων αναφορικά με την τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων;

.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο στην πρακτική εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων απευθύνεται σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Στελέχη & Προϊσταμένους Λογιστηρίων και Ελ. Επαγγελματίες που επιθυμούν να ενημερωθούν, εξειδικευθούν, εξοικειωθούν με τις νέες έννοιες και υποχρεώσεις των οντοτήτων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα του λογιστηρίου των επιχειρήσεων.

Περιεχόμενα του σεμιναρίου:

 • Ποιες είναι οι βασικές ομοιότητες και οι αλλαγές των ΕΛΠ σε σχέση με το προϋπάρχων σύστημα
 • Πώς θα εμφανίζονται τα κέρδη προς διανομή και πώς αυτά θα παρουσιάζονται στον ισολογισμό
 • Πώς θα γίνει η μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

Θεματικές Ενότητες Προγράμματος:

Πρώτη Ενότητα

 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Διαδικασία Μετάβασης στις Ε.Λ.Π. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
 • Νέες Λογιστικές Πολιτικές
 • Νέες Έννοιες – Ορισμοί
 • Οντότητες –Κατηγοριοποίηση Οντοτήτων
 • Λογιστικό Σχέδιο
 • Πρώτη Μετάβαση
 • Λογιστική και Φορολογική Βάση
 • Μητρώο Παγίων Σύμφωνα με Ωφέλιμη Ζωή

Δεύτερη Ενότητα

 • Συγκριτική Επισκόπηση Ε.Λ.Π. και Ε.Γ.Λ.Σ. Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 • Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Ερμηνευτική καθοδήγηση από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο 17§7 Ν. 4308)
 • Εύλογη Αξία (άρθρο 24 Ν. 4308)

Τρίτη Ενότητα

 • Πρακτικό Παράδειγμα Πρώτης Μετάβασης
 • Εγγραφές Προσαρμογής στα Ε.Λ.Π.- Ημερολόγιο Εγγραφών Προσαρμογής
 • Ισοζύγιο Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης
 • Κατάρτιση Ε.Λ.Π. Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Κατάσταση Χρηματορροών)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν την εφαρμογή των Ε.Λ.Π.

Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικά Μέσα

 • Power Point
 • Case studies
 • Παραδείγματα κατανόησης και Περιπτώσεις εφαρμογής

Εισηγητής : Πολύκαρπος Γιώτης

Ο Πολύκαρπος Γιώτης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως ελεγκτής και είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Εκπαιδεύσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται σε Όμιλο εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας και διαθέτει πολύχρονη πρακτική εμπειρία σε θέματα Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) αλλά και διδακτική εμπειρία έχοντας διατελέσει λέκτορας σε αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. , ΚΕΚ ΕΚΠΑ – Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. , ΚΕΛΕ, Grand Value, Global Training).

Ημερομηνίες και Ώρες Διεξαγωγής Σεμιναρίου:

Συνολική Διάρκεια Σεμιναρίου: 10 ώρες

 • Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016: 17.30 – 20.45 (4 ώρες)
 • Σάββατο 9 Ιουλίου 2016: 09.30 – 14.30 (6 ώρες)

Στους Συμμετέχοντες θα Δοθεί:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Εκπαιδευτικό Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή

Κόστος Σεμιναρίου

 • Στελέχη επιχειρήσεων 200 € – Ειδικές τιμές για περισσότερες των 2 συμμετοχών
 • Για Επαγγελματίες και Άνεργους 100€.
 • Επιδότηση μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% – Καταληκτική ημέρα υποβολής μέσω ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24% έως τις 01/07/2016
 • Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ αναλαμβάνει τη διαδικασία υποβολής για λογαριασμό σας.

Απαραίτητη έγκαιρη δήλωση συμμετοχής και κατάθεση.

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

 • Eurobank : GR6902602240000750200035922
 • Εθνική Τράπεζα : GR2401102010000020144092648

Πληροφορίες – Εγγραφές:
Υπεύθυνος Κατάρτισης: Σπαθής Γεώργιος
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24210 – 30535
Email: info@kepeth.gr