Προγράμματα

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ

έχει υλοποιήσει από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα σωρεία προγραμμάτων κατάρτισης, σε διάφορα αντικείμενα εκπαιδεύοντας χιλιάδες καταρτιζόμενους για δεκάδες χιλιάδες ώρες κατάρτισης. Αξιοσημείωτη είναι η δράση του φορέα σε προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων, που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του ιδιωτικού τομέα στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του ΚΕΚ.

Τα προγράμματα κατάρτισης σχεδιάζονται στην βάση της επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων που πηγάζουν από τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Το σύνολο των επί μέρους παραγόντων υλοποίησης (έρευνες αγοράς, εκπαιδευτική μεθοδολογία, ανθρώπινοι και υλικοί πόροι), σχεδιάζονται ώστε να καλύπτουν απόλυτα τους στόχους του προγράμματος και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση. Σε πολλά προγράμματα περιλαμβάνεται θεωρητική κατάρτιση, εξομοίωση ίδρυσης επιχείρησης, και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Προγράμματα Κατάρτισης

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ έχει υλοποιήσει από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα σωρεία προγραμμάτων κατάρτισης, σε διάφορα αντικείμενα εκπαιδεύοντας χιλιάδες καταρτιζόμενους για δεκάδες χιλιάδες ώρες κατάρτισης.

Δείτε τα προγράμματα κατάρτισης →

Εκπαιδευτικά Πακέτα

Σε κάθε υλοποιούμενο πρόγραμμα δημιουργείται εκπαιδευτικό πακέτο και σχέδιο μαθήματος σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή για τις ανάγκες των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων.

Δείτε τα εκπαιδευτικά μας πακέτα →

Μελέτες

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ πραγματοποίησε πλήθος ερευνών – μελετών από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.Μεγάλο μέρος των μελετών πραγματοποιήθηκε από καταρτιζόμενους υπό την επίβλεψη στελεχών του ΚΕΚ στην κατεύθυνση της προσομοίωσης ίδρυσης επιχειρήσεων.

Take a tour →

Έρευνές

Tο ΚΕΚ πραγματοποιεί έρευνες και ανάλυση στοιχείων (ανάλυση επαγγελματικών ρόλων, ανάλυση αναγκών αγοράς, ανάλυση προσφερόμενης γνώσης, ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, στατιστική ανάλυση αγγελιών), πριν την υποβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ημερίδες - Συνέδρια - Εκθέσεις

Το ΚΕΚ και τα στελέχη του έχουν οργανώσει και συμμετάσχει σε πλήθος ημερίδων και συνεδρίων στην περιοχή. Επιπλέον μόνιμη είναι και η παρουσία του ΚΕΚ στην Έκθεση «Επιχειρηματικό πανόραμα Ν. Μαγνησίας» καθώς και σε άλλες εκθέσεις.

Take a tour →

Οργάνωση Σεμιναρίων

Το ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ για λογαριασμό πελατών του αναλαμβάνει και παρέχει υπηρεσίες ενοικίασης δομών, η ακόμη και την ολική οργάνωση σεμιναρίων – προγραμμάτων κατάρτισης προσφέροντας το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την σωστή υλοποίησή τους.

Take a tour →

Δείτε μερικά απο τα Προσφερόμενα Προγραμματά μας